26 januari 2017

Topsurf Nederland tekent Green Deal

Bijzondere Green Deal voor het veenweide gebiedTopsurf Nederland ondertekent op donderdag 26 januari 2017 een Greendeal met ondermeer de provincie Zuid–Holland en gemeente Alphen aan den Rijn. Hiermee wordt een pilot-project mogelijk gemaakt in Alphen aan den Rijn en de regio. De uitdagingen waar de streek mee kampt en die we met deze Greendeal proberen op te lossen zijn:

 • bodemdalingsproblematiek van veenweide gebied;
 • broeikasgasemissies;
 • reststoffen stromen.
Het product Topsurf is hier mogelijk een oplossing voor. We gaan lokale reststoffen gebruiken om materiaal te produceren dat opgebracht kan worden op het veenweide gebied. Dat draagt bij aan versterking van de circulaire economie, oftewel van reststromen naar grondstof. Deze toepassing van Topsurf moet leiden tot:
 • nieuwe lokale bedrijvigheid;
 • kostenbesparing en opbrengstverhoging voor agrariërs en kwekers;
 • een positieve bijdrage aan de bodemdalingsproblematiek;
 • een forse reductie van broeikasgasemissie.

Bijzondere Green Deal

Deze Green Deal wordt gesloten met veel partijen en dat is bijzonder. De ondertekenaars zijn naast Topsurf Nederland:

 • Provincie Zuid – Holland
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Aqua Minerals (voorheen: Reststoffenunie Waterleidingbedrijven)
 • Melkveehouders collectief Hazerswoude
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • Wagro
 • Maverko
Het samenvoegen van reststoffen tot een nieuw product wat alle benodigde eigenschappen bezit is niet eenvoudig. Daarom zijn er zoveel partijen nodig om dit tot een succes te maken. De rol van de overheid ligt in het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Maar ook in het toegankelijk maken van netwerken, iets waar ze tot nu toe reeds een actieve rol in heeft gespeeld. Het project wordt ook beschreven op de website van "Het Groene Hart werkt" (opent in een nieuw venster).

Wat is Topsurf?

Topsurf is een innovatief product dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Topsurf is een bodemverbeteraar en circulair product. Het wordt gemaakt van schoon baggerslib, droge meststoffen, groenafval en verschillende restproducten vanuit waterleidingbedrijven. Er zijn verschillende toepassingen. Zo wordt de variant Topsurf-Veenweide ingezet om zowel de nutriënten huishouding van de bodem te verbeteren, als de bodemdaling tegen te gaan.


Ontworpen door Barrax