26 jan 2017: Topsurf tekent Green Deal

Wat is Topsurf?

Topsurf Nederland gelooft dat organische reststoffen zoals dierlijke mest, slib/bagger en plantaardige materialen omgevormd kunnen worden tot waardevolle grondstoffen. Bruikbare en economisch en ecologisch te verdedigen grondstoffen.

De organische reststoffen waaruit Topsurf gemaakt wordt, komen vrij bij agrarische bedrijfsvoering en onderhoudswerkzaamheden door gebiedsbeheerders zoals overheden, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties en recreatieschappen. Een gebiedspecifieke benadering van de bodem staat aan de basis van Topsurf. Organische reststoffen, al dan niet aangevuld met additieven, vormen na bewerking een waardevolle grondverbeteraar. Zo verbetert Topsurf grondstructuur en bodemvruchtbaarheid.

Door regionaal te oogsten en te verwerken, draagt Topsurf bij aan kostenreductie van onder meer de verwerking van de organische reststoffen, maar ook voor de toepassing van (kunstmatige) meststoffen: een financieel en ecologisch voordeel voor de diverse belanghebbenden.

Toepassingen Topsurf

Topsurf kan in verschillende variƫteiten geproduceerd worden en heeft daardoor vele toepassingsmogelijkheden, zoals:
  • Grondverbeteraar
  • Tegengaan van bodemdaling
  • Grond ten behoeve van sierteelt
  • Vochtregelaar
  • Dosering van nutriĆ«nten

Duurzaamheid bij uitstek

Topsurf volgt de Cradle to Cradle-gedachte, ofwel het duurzaam sluiten van stofkringlopen (waaronder fosfaatkringloop). Wij ondersteunen de gedachte van een circulaire economie en werken graag samen met overheden en bedrijven om de Topsurf varianten conform deze gedachte in te zetten.

Rapportages

Het concept Topsurf is in een SBIR studie en een haalbaarheidsstudie samen met Deltares en Arcadis onderzocht op effect en haalbaarheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de haalbaarheidsstudie goedgekeurd en onder de aandacht gebracht van belanghebbenden.


Lees meer over het Topsurf product en haar toepassingen onder Product